Araç Plaka Sorgulamaları
Motorlu Araçlar V.D.
Trafik Cezası Sorgulama
Tc Kimlik No Sorgulama
Ceza Puanı Sorgulama
Bandrol Hesaplama
 
 

Konut Sigortası

EVİNİZİN SİGORTASI


Bu poliçe tam kagir yapı tarzındaki konut binalarını içindeki eşyalar ile birlikte birbirinden farklı sigorta türlerini içinde bulunduran tek bir poliçe ile çok çeşitli risklere karşı güvence altına almaktadır. Paket poliçeler, sigortalı için büyük bir kolaylık ve ekonomi sağlamaktadır. Eğer paket poliçe satın alınmamışsa paket poliçe kapsamında bulunan güvenceleri sağlayabilmek için birden fazla sayıda poliçenin düzenlenmesi gerekmektedir. Bunun dışında bir paket içinde sunulduğu ve yüksek risklerle düşük risklerin dengelenmesi sağlandığından bu poliçe klasik poliçe türlerine oranla çok daha ekonomik olmaktadır. Bu yararları yanında paket poliçe ile bazı risklerin unutulması nedeniyle sigortalının güvencesiz kalarak zarara uğraması da önlenmiş olmaktadır.
 
Evinizin Sigortası İle ;

  1. Yangın, yıldırım, infilak(doğalgaz dahil), yangın sonucu meydana
  gelebilecek duman, buhar ve hararetin doğrudan doğruya vereceği zarar.
  2. Sel veya su baskını.
  3. Dahili su.
  4. Fırtına
  5. Hava taşıtları
  6. Kara taşıtları
  7. Duman
  8. Yer kayması
  9. Kar ağırlığı
  10. Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör
  11. Hırsızlık
  12. Enkaz kaldırma
  13. Ferdi kaza
  14. Asistans
  15. Mali sorumluluk ( doğal afetler nedeniyle sigortalı değerlerde meydana
  gelen zararlar )
YAZLIK SİGORTASI 


Yılın belli bir süresinde boş kalabilecek veya tam yığma kagir yapı tarzındaki yazlık konut ile ev eşyaları, bahçede bulunabilecek ağaçlar, uydu anteni, güneş kollektörü, yüzme havuzu, havuz başı tesisleri ( makine tesisatları ile birlikte ), iskele ve rıhtım tesisleri, çevre duvarları,sportif tesisleri, deniz taşıtları ( kapalı mekanda bulunmak koşuluyla tekne, deniz motoru, deniz motosikleti, sportif amaçlı diğer deniz araçları ) bir paket biçiminde endekssiz veya istenile oranda enflasyona endeksli olarak güvence altına alınmaktadır. Bu poliçede dubleks veya tripleks binaların çatı katı tavanının aşap olması durumundan tam kagir yapı tarzının etkilenmeyeceği varsayılmıştır. Yazlık konut ile şu güvenceler zorunlu olarak verilmektedir.
 
Yazlık Sigortası İle ;

  1. Yangın, yıldırım, infilak(doğal gaz dahil), yangın sonucu meydana gelebilecek duman, buhar ve hararetin doğrudan doğruya verebileceği zararlar.
  2. Sel veya su baskını
  3. Dahili su
  4. Fırtına
  5. Kara taşıtları
  6. Hava taşıtları
  7. Duman
  8. Yer kayması
  9. Kar ağırlığı
  10. Ferdi kaza
  11. Yangın mali sorumluluğu ( doğal afetler dışında )
  12. Kira kaybı
  13. Kiracı ve komşuluk mali sorumluluğu
  14. Enkaz kaldırma
  15. Asistans
  16. Hasar nedeniyle yapılacak konut değişikliği için yapılacak giderler
APARTMAN ve SİTE SİGORTASI

İnşaatı tamamlanmış tam kagir ( 4 dış duvarı, beher
çatı ayıran taban ve tavanları beton olan yığma veya betonarme olan veya çelik karkas yapı tarzlı ) apartman, ve sitelerdeki daire sahiplerinin veya kiracıların en az %50 sinin katılımı ile gerçekleşir.

Başak grup konut sigorta poliçesi normal konut poliçesine oranla %30 a varan indirim avantajı sağlamaktadır.


 
Apartman ve Site Sigortası İle ;

  1. Yangın, yıldırım, infilak(doğal gaz dahil), yangın sonucu meydana gelebilecek duman, buhar ve hararetin doğrudan doğruya verebileceği zararlar.
  2. Sel veya su baskını
  3. Dahili su
  4. Fırtına
  5. Kara taşıtları
  6. Hava taşıtları
  7. Duman
  8. Yer kayması
  9. Kar ağırlığı
  10. Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler ve terör
  11. Hırsızlık
  12. Ferdi kaza
  13. Cam ve aynaların kırılması ( bağımsız bölüm sigorta bedelinin % 1’i ile sınırlıdır )
  14. Yangın mali sorumluluğu ( doğal afetler dışında )
  15. Kira kaybı
  16. Enkaz kaldırma masrafları
  17. Hasar nedeni ile yapılacak konut değişikliği giderleri
HIRSIZLIK SİGORTASI 

Konutlarda bulunan eşyaların çok ayrıntılı olması ve daha sonra hasar meydana geldiğinde eşyaların varlığını ve değerini kolaylıkla kanıtlanması açısından sigorta ettirenden konutta bulunan eşyaların listesi istenmektedir. İlk bakışta sigorta ettiren açısından güç bir iş gibi görünmekle birlikte daha sonra sigortacı ile sigorta ettiren arasında sorunların yaşanmaması için bu listenin hazırlanması önem taşımaktadır.


Sigorta ettirenin sigorta süresi içinde eşya değerleri ve yeni alınan veya elden çıkarılan eşyalar ile ilgili değişikliklerde sigortacıya bilgi vermesi zarara uğramaması açısından önem taşımaktadır.


Konuttaki eşyanın hırsızlık sigortası, eşyaların bulundukları konutların özellikleri ile eşyaların türüne göre yapılır ve fiyatlandırılır.

CAM KIRILMASI SİGORTASI 


Bu sigorta ile, ticarethane, işletme, ev, büro vb. yerlerde takılı olarak bulunan; pencere, vitrin, kapı, tezgah, raf camları ile aynalar, ayrıca reklam amacıyla kullanılan pleksiglas ve cam tabelaların kırılması nedeniyle meydana gelecek zararlar güvence altına alınır.


Risk kabul politikamıza göre sigortalı yerde bulunan camların listesi düzenlenmeden teklif alınabilir. Bu durumda, sigortalımızın eksik sigorta nedeniyle zarar görmemesi için tüm camların sigorta ettirilmesi ve takma harcamalarını da kapsayacak biçimde toplam sigorta bedelinin belirtilmesi gerekir.


Sigortalı tarafından, camların üzerinde bulunan yazıların sigortası da isteniyorsa yazı yazdırma giderlerinin teklifnamede ayrıca belirtilmesi gerekir. Sigortalanan camların bulunduğu yerin işlevi oyun salonu, meyhane vb, binanın boş olup olmadığı, grev lokavt, halk hareketleri teminatlarının istenilip istenmediği teklifte belirtilmelidir.


Cam sigortalarında mülkiyet değişikliği olduğu takdirde sigortadan doğan hak ve borçları yeni hak sahibine intikal eder.
Cam sigortalarında hasar meydana geldiğinde sigorta güvencesi sona erer. Kısmi hasarlarda ise her cam için sigorta bedeli ek prim ödeme koşuluyla düzenlenen bir ek poliçeyle önceki değere yükseltilebilir.

KONUT ASİSTANS

Aşağıda maddeler halinde belirtilen başak asistans hizmetinden yararlanmak için özel olarak tahsis edilmiş ve 24 saat boyunca hizmet veren telefonu aramak yeterli olmaktadır.

  1. Dahili su tesisatı hizmeti : konutun su tesisatında meydana gelebilecek patlama ve arızalar karşısında,
  2. Elektrik tesisatı hizmeti : konutun elektrik tesisatında başlangıç noktasından elektrik anahtarına kadar meydana gelebilecek problemlerde,
  3. Çilingir hizmeti : dış kapı anahtarı unutulması veya kaybedilmesi durumunda
  4. Cam kırılması hizmeti : konutun camlarının ( iç, dış kapı, vitrin ) kırılması durumunda
  5. Acil mesajların iletilmesi,
  6. Otelde konaklama,
  7. Sigortalı konutun güvenliği
  8. Abone faturalarının ödenmesi hizmeti : kaza sonucu evde veya herhangi bir nedenle hastanede yatmak zorunda kalındığında ve yardım edecek kimsenin bulunmaması halinde başak asistans üç ay boyunca faturaları ( bedelleri hariç ) ödeyecektir.
  9. Eve doktor ve ambulans gönderilmesi hizmeti : rahatsızlanma sonucu ortaya çıkan acil durumlarda başak asistans, konutun bulunduğu en yakın bölgeden doktor veya ambulansı çağıracaktır.
  10. Tıbbi bilgi ve danışmanlık,
  11. Eve uzman hemşire ve solunun terapisti gönderilmesi hizmeti : geçirilen herhangibir ameliyat veya hastalık sonrasında evde bakım yapıl y ması için başak asistans bir hemşireyi eve gönderecektir. Ayrıca her türlü oksijen tüpü ve cihazların kiralanması veya satın alınması ve kul lanma eğitiminin verilmesi başak asistans hizmetinin sağladığı kolaylıklar arasındadır.
  12. Anne ve yeni doğan bebek hizmeti : yeni doğan bebeğin ve annesinin sağlık ve bakım hizmetlerinin sağlanması anneye bebek bakımı e beslenmesi konusunda gerekli eğitimim verilmesi konularında başak asistans gerekli uzmanların bulunması için sizlere yardımcı olur.
  13. Hastanede yatma durumunda yardım
  14. İkametgaha ön görülmeyen dönüş a) yakının ciddi hastalığı/ vefatı durumunda b ) sigortalı konutun ciddi hasar görmesi durumunda
  15. Sigortalı konuta öğretmen gönderilmesi
  16. Nakit avans
  17. Sigortalının reşit olmayan çocuklarına ani hastalık veya kaza durumunda yardım,
  18. Vefat halinde cenaze tıbbi şartlara uygun olarak nakil
  19. Sosyal hizmetler : turistik, kültürel ve sosyal aktivitelerle ilgili bilgi hattı ve rezervasyon, otel rezervasyonları, kiralık araç rezervasyonları, uçak bileti alma/ ulaştırma, iş organizasyonları pre-travel service, araç bilgi hattı gibi hizmetler verilmektedir.
  20. Bilgi hattı : Başak konut sigortaları kapsamındaki bilgi hattı hizmeti ile müşterilerimiz 365 gün 24 saat boyunca 0212 355 22 55 numaralı telefonu arayarak hastaneler, oteller, nöbetçi eczaneler, seyahat acenteleri, turizm ofisleri gibi çeşitli iş kollarının telefonlarını öğrenebilme olanağına sahiptirler.
 

 

 

 


 

Compright © 2008 Uçan Trafik Müşavirliği , Tüm Hakları Saklıdır.

Ana sayfa   |    Bize Ulaşın